Quy định sử dụng 

Mỗi khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn tự động chấp nhận và đồng ý với các Quy định cũng như những điều chỉnh của chúng mà không cần thông báo trước. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ cụ thể trên trang web này, bạn cần tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn áp dụng cho những dịch vụ đó, theo đúng với hoặc tham chiếu đến các điều khoản được quy định. Đề nghị xem xét Chính sách Bảo vệ Riêng tư, liên quan mật thiết đến những Quy định này dưới đây. 

Dịch vụ của chúng tôi

Trang web của chúng tôi và những dịch vụ mà chúng tôi mang đến cho bạn đều được cung cấp “NHƯ ĐANG CÓ”. Quý khách đồng ý rằng chủ sở hữu của trang web này có đầy đủ quyền và có thể, mà không cần thông báo trước cho bạn, điều chỉnh hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào, hoặc xóa mọi dữ liệu bạn cung cấp, dù là tạm thời hay vĩnh viễn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa bỏ, không lưu trữ, hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn khi đăng ký

Để sử dụng trang web này, quý khách cần thực hiện đăng ký, đồng ý cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu, và tuân thủ quy định độ tuổi tối thiểu là 13 tuổi. Khi thực hiện quá trình đăng ký, quý khách tuyệt đối đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đã công bố tại đây. Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung này vào bất kỳ thời điểm nào để đảm bảo tính chất hiệu quả và tuân thủ.

Chính sách bảo vệ riêng tư

Các thông tin đăng ký và dữ liệu cá nhân thu thập bởi chúng tôi sẽ phụ thuộc vào những điều khoản được quy định trong Chính sách Bảo vệ Riêng tư, đảm bảo tính độc đáo và tối ưu hóa cho việc tìm kiếm trên mạng.

Đăng ký và mật khẩu

Bạn phải giữ thông tin mật khẩu của mình an toàn và chịu trách nhiệm đầy đủ cho mọi hoạt động sử dụng tài khoản, bao gồm cả việc truy cập hoặc đăng nhập, có hoặc không có sự cho phép từ phía bạn. Nếu có bất kỳ sự sử dụng không đúng đắn nào liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu, hoặc thông tin đăng ký của bạn mà không phải là sự cho phép từ bạn, bạn cam kết ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về tình trạng này. Điều này giúp bảo vệ tài khoản của bạn và duy trì tính bảo mật của dịch vụ mà bạn đang sử dụng.

Hành vi của bạn trên website 

Bạn thừa nhận rằng mọi thông tin hoặc dữ liệu, dù là văn bản, phần mềm, mã nguồn, âm nhạc, hình ảnh, video hay các chất liệu khác (“Nội dung”), mà chúng tôi cung cấp rộng rãi hoặc cho từng cá nhân, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm của người cung cấp Nội dung đó hoặc người sử dụng tài khoản.

Bạn nhận thức rằng việc sử dụng trang web có thể đưa bạn đến nội dung không phù hợp hoặc gây phản cảm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn liên quan đến Nội dung trang web hoặc bất kỳ tổn thất hoặc lỗi nào.

Khi bạn sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan, bạn cam kết không thực hiện các hành vi không hợp lệ, bất hợp pháp, đe dọa, có thể gây hại, lạm dụng, xúc phạm, bôi nhọ, xuyên tạc, kích động, khiêu dâm, hoặc bất kỳ hành vi nào làm gián đoạn trang web và dịch vụ. Đồng thời, bạn không được cung cấp hoặc sử dụng Nội dung hoặc dịch vụ vào mục đích thương mại hoặc liên quan đến thư rác, thư dâu chuyền, truyền tiêu, hoặc quảng cáo nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Bạn cũng cam kết không cung cấp Nội dung nào tăng trách nhiệm dân sự hoặc hình sự của chúng tôi, và không vi phạm bản quyền, thương hiệu, hoặc bí mật thương mại theo luật pháp địa phương, quốc gia, hoặc quốc tế.

Cung cấp nội dung trên website

Bằng cách cung cấp nội dung cho chúng tôi, bạn chấp nhận giao toàn bộ quyền và phép (bao gồm cả các quyền tinh thần và các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trình bày, tái tạo, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, cung cấp, quảng cáo, dịch và tạo ra các phiên bản phát sinh hoặc kết hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không yêu cầu bất kỳ khoản thù lao nào. Quyền cấp phép này áp dụng cho mọi hình thức, phương tiện, và công nghệ đã biết đến hoặc phát triển sau này.

Đồng thời, bạn cam kết rằng bạn sở hữu tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để chúng tôi có thể sử dụng nội dung theo các điều khoản được quy định trong phần này.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền (mặc dù không có nghĩa vụ) từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập vào bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ thời điểm nào, với bất kỳ lý do nào, có hoặc không có thông báo trước.

Dịch vụ của bên thứ ba

Những đối tác bên thứ ba có thể hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch hoặc tương tác nào giữa bạn và những đối tác này, dù là thông qua trang web của chúng tôi hay không.

Điều khoản về bồi thường

Bạn cam kết bảo vệ chúng tôi cũng như mọi bên liên quan khỏi mọi khiếu kiện hoặc yêu cầu pháp lý, bao gồm cả các chi phí pháp lý hợp lý, có thể phát sinh từ bất kỳ bên thứ ba nào khiếu kiện, mà có thể xuất phát từ hành vi của bạn hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, cung cấp nội dung, vi phạm các quy định sử dụng hoặc bất kỳ vi phạm nào khác đối với quyền lợi của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Tuyên bố từ bỏ nghĩa vụ

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng việc sử dụng trang web này và mọi dịch vụ hoặc nội dung được cung cấp trên đó là trách nhiệm duy nhất của bạn và chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, bao gồm mọi hình thức bảo đảm hàm ý hoặc công bố, nhưng không giới hạn trong các cam kết về khả năng bán hàng, phù hợp với một mục đích cụ thể, và không vi phạm.

Chúng tôi không đảm bảo, có hoặc không hàm ý, rằng mọi phần của dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, không chứa virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hoặc rằng bất kỳ nội dung nào là an toàn khi tải xuống. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cả chúng tôi và những đối tác cung cấp dịch vụ không cung cấp tư vấn chuyên nghiệp trong bất kỳ hình thức nào, và việc sử dụng bất kỳ tư vấn hoặc thông tin nào khác phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của bạn, với mọi rủi ro liên quan và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Các quy định pháp lý có thể ngăn cản việc từ chối bảo đảm mặc định và từ chối bảo đảm nêu trên, nhưng nếu có, chúng sẽ không áp dụng đối với bạn trong những tình huống liên quan đến những bảo đảm mặc định đó.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào, có thể là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, lôgic hoặc điển hình liên quan đến lợi nhuận, uy tín, sử dụng dữ liệu hoặc mất mát vô hình khác (thậm chí khi chúng tôi đã được tư vấn về khả năng xảy ra tổn thất đó), phát sinh từ (i) việc sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ, (ii) chi phí để có được hàng hóa và/hoặc dịch vụ thay thế từ bất kỳ giao dịch nào có tham gia hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi, (iii) truy cập hoặc thay đổi bất hợp pháp trong quá trình truyền dữ liệu của bạn, (iv) tuyên bố hoặc hành vi của bên thứ ba đối với dịch vụ, hoặc (v) mọi vấn đề nảy sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Một số quy định pháp luật có thể không chấp nhận việc giới hạn trách nhiệm, do đó, những giới hạn này có thể không áp dụng đối với bạn. 

Bảo vệ các quyền

Chúng tôi có đầy đủ quyền lực, bao gồm mọi quyền, không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực như quyền tác giả, quyền thương hiệu, bảo mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi đang nắm giữ trên trang web của mình, cũng như nội dung và các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Việc sử dụng các quyền và sở hữu này phải được chúng tôi chấp thuận bằng văn bản trước. Chúng tôi không cấp phép bất kỳ quyền nào, có thể là rõ ràng hay ẩn ý, thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ, và bạn không có quyền sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi để mục đích kinh doanh mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi trước đó.

Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cảm thấy quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng một cách không đúng, vi phạm quyền tác giả, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ chuyên viên quản lý vấn đề bản quyền của chúng tôi tại đây. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ để giải quyết mọi vấn đề một cách công bằng và hiệu quả.

Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web này và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được xác định trong Bản Quy định sử dụng. Mọi tranh chấp phát sinh từ hành vi sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật của Việt Nam. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin phụ

Trong trường hợp Quy định sử dụng này gặp xung đột với các quy định pháp luật và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được hiểu theo ý định ban đầu của các bên tham gia, tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Bất kỳ bên nào không thể chứng minh quyền trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là từ bỏ quyền và quyền đó vẫn được coi là hiệu lực. Bạn đồng ý rằng mọi khiếu tố hoặc tố tụng liên quan đến website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm kể từ khi khiếu tố hoặc tố tụng phát sinh; nếu không, khiếu tố sẽ bị coi là vô hiệu. Chúng tôi có quyền chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ theo Quy định sử dụng này và sẽ được giải phóng khỏi mọi nghĩa vụ phát sinh sau đó.